Tuân thủ sĩ quan & công ty bí thư:

Bà Debopriya Bal
Địa chỉ: 1 Shakespeare Sarani,
Khối 6 F, tầng 6, Kol-700071
Điện thoại số 22885556
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Đăng ký & chia sẻ chuyển đại lý

Lúc Datamatics Pvt. Ltd.
Người liên hệ: S Tuyen (phó chủ tịch)
6, Mangoe Lane, tầng 2
Kolkata - 700 001
Điện thoại - 033 22435029 / 22482248
Fax - 033 22484787
Thư điện tử - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.